کتابخانه ای برای نمایش نشان (Badge) روی ویوهای مختلف که امکانات زیادی در اختیار شما قرار می دهد. از جمله:

  • تنظیم عدد یا متن نشان
  • تنظیم اندازه، رنگ و فونت متن نشان
  • تنظیم رنگ پس زمینه نشان
  • تنظیم موقعیت نشان با مقادیر x و y
  • تنظیم padding متن نشان
  • تنظیم فعال بودن/نبود درگ کردن نشان با ایونت های مربوطه
  • نمایش دادن/ندادن نشان در زمان دلخواه بر روی هر نوع ویویی