کتابخانه MD_MaterialTapTargetPrompt برای ساخت راهنمای نرم افزار که از کتابخانه جاوای MaterialTapTargetPrompt رپ شده است.

برخی امکانات کتابخانه:

  • تعیین فونت متن اصلی و توضیحات
  • تغییر رنگ پس زمینه و قسمت هدف
  • تغییر رنگ متن اصلی و توضیحات
  • تغییر سایز متن اصلی و توضیحات
  • نمایش به مدت تعیین شده
  • درج آیکون به همراه توضیحات
  • تغییر شکل پس زمینه (دایره ای، مربعی، تمام صفحه)
  • تغییر شکل قسمت هدف (دایره ای، مربعی)
  • تعیین هدف با ویو یا مختصات