کتابخانه MD_MultiChoicesCircleButton که از کتابخانه جاوای MultiChoicesCircleButton رپ شده است یک باتن چند گزینه ای با ظاهر سه بعدی را ایجاد می کند.

برخی امکانات کتابخانه:

  • تعیین فونت، رنگ و اندازه متن
  • تعیین آیکون باتن
  • تعیین شعاع باتن ها
  • تعیین رنگ باتن و سایه
  • تعیین موقعیت باتن ها
  • فعال/غیرفعال سازی انیمیشن
  • تعیین مدت زمان انیمیشن