با استفاده از این کتابخانه می توانید StickerView به صورت عکس یا متن به برنامه خود اضافه کنید.

برخی امکانات کتابخانه:

  • دسترسی به ایونت گزینه های حذف و تغییررنگ ویو
  • امکان شخصی سازی دکمه های ویو
  • امکان نمایش/عدم نمایش دکمه های ویو
  • امکان تغییر رنگ محتوای ویو (عکس و متن)
  • امکان تعیین سایز حداقل و حداکثر برای StickerLabel
  • امکان تعیین توپر (bold) و کج (italic) بودن متن
  • فعال/غیرفعال کردن سایه متن
  • تنظیم رنگ/میزان و موفعیت سایه متن

در سورس همراه کتابخانه از کتابخانه MD_ColorPicker استفاده شده که می توانید به صورت رایگان دریافت کنید.