کتابخانه ای برای پخش فایل های ویدیویی در برنامه شما.

برخی امکانات کتابخانه:

  • نمایش ویدیو به صورت تمام صفحه ویو
  • نمایش پراکس بار لود شدن ویدیو
  • کنترل ویدیوی درحال پخش با ایونت های مختلف