کتابخانه MD_WordToSpan که از کتابخانه جاوای Android-WordToSpan رپ شده است برای ساخت لینک، ایمیل، منشن، تگ و هایلایت کردن متن بصورت خودکار در لیبل استفاده می شود.

برخی امکانات کتابخانه:

  • تعیین رنگ لینک، ایمیل، منشن، تگ، شماره تلفن و هایلایت
  • تعیین رنگ پس زمینه هایلایت
  • امکان ساخت Regex سفارشی و تعیین رنگ آن