13 مقاله کتابخانه

کتابخانه DurationView

کتابخانه DurationView که از کتابخانه جاوای DurationView رپ شده است برای ایجاد زمان باقی مانده استفاده می شود. برخی امکانات کتابخانه: تعیین روز، ساعت، دقیقه و ثانیه تغییر رنگ، اندازه، و فونت نوشته و زمان روز، ساعت، دقیقه و ثانیه نمایش/عدم نمایش خط جدا کننده تغییر رنگ خط جدا کننده نمایش/عدم نمایش هر یک از قسمت های روز،…

کتابخانه HoldToLoadLayout

کتابخانه HoldToLoadLayout برای ایجاد لودینگ دایره ای به دور ویوی دلخواه خود هنگام لمس آن استفاده می شود. این کتابخانه از کتابخانه جاوای HoldToLoadLayout رپ شده است. برخی امکانات کتابخانه: تغییر رنگ، عرض و شفافیت حاشیه تعیین موقعیت شروع لودینگ تغییر مدت زمان پر شدن تعیین نوع پر شدن فعال/غیرفعال کردن خالی شدن خودکار

کتابخانه MultiChoicesCircleButton

کتابخانه MultiChoicesCircleButton که از کتابخانه جاوای MultiChoicesCircleButton رپ شده است یک باتن چند گزینه ای با ظاهر سه بعدی را ایجاد می کند. برخی امکانات کتابخانه: تعیین فونت، رنگ و اندازه متن تعیین آیکون باتن تعیین شعاع باتن ها تعیین رنگ باتن و سایه تعیین موقعیت باتن ها فعال/غیرفعال سازی انیمیشن تعیین مدت زمان انیمیشن …

کتابخانه ScratchView

کتابخانه ScratchView که از کتابخانه جاوای ScratchView رپ شده است برای ساخت ImageView یا Label که قابلیت خراش دادن دارد استفاده می شود. برخی امکانات کتابخانه: تعیین عکس قابل خراش شدن میزان درصد خراش شدن ویو تعیین اندازه خراش شدن

کتابخانه MD_VideoView

کتابخانه ای برای پخش فایل های ویدیویی در برنامه شما. برخی امکانات کتابخانه: نمایش ویدیو به صورت تمام صفحه ویو نمایش پراکس بار لود شدن ویدیو کنترل ویدیوی درحال پخش با ایونت های مختلف