در این پلاگین ابزارهای کاربردی اندروید برای کانستراکت ۲ قرار داده شده اند.

تصویری از امکانات کلی پلاگین:
ابزار اندروید