با استفاده از این افزونه می توانید از فونت های فارسی به صورت مستقیم در بازی خود استفاده کنید.
راهنمای استفاده از پلاگین به همراه سورس نمونه در فایل قرار دارد.