پیاده سازی در Game Maker Studio

دریافت پلاگین

پلاگین MdScore و سمپل را از اینجا دریافت کنید.

پلاگین را در Extensions ایمپورت کنید. برای این کار روی Extensions در نمودار سمت چپ راست کلیک کنید و Import Extension را بزنید، و فایل پلاگین MdScoreExtension.gmez را انتخاب کنید.


مقداردهی اولیه

یک آبجکت برای کنترل عملیات ایجاد کنید و در ایونت Create آن کد زیر را قرار دهید:


mdscore_init("Your_Site_Url","Your_Secret_Key");
			
بجای عبارت Your_Site_Url آدرس سایت خود و بجای عبارت Your_Secret_Key کد محرمانه خود را قرار دهید.

در ایونت HTTP همان آبجکت کد زیر را قرار دهید:


mdscore_http_event();
			

ارسال امتیاز

برای ارسال امتیاز از کد زیر استفاده کنید:


mdscore_send_score(TableID,PlayerID,PlayerName,PlayerScore);
			
در این کد TableID شناسه جدول، PlayerID شناسه کاربر، PlayerName اسم کاربر و PlayerScore امتیاز کاربر می باشد.

برای دریافت نتیجه ارسال امتیاز از ایونت های User 3 و User 4 استفاده کنید. ایونت User 3 برای زمانی است که خطایی در ارسال امتیاز بوجود آید و ایونت User 4 برای زمانی است که ارسال امتیاز با موفقیت انجام شود. برای ساخت ایونت های User از قسمت Add Event > Other > User defined اقدام کنید.


دریافت امتیازات

برای دریافت امتیازات یک جدول از کد زیر استفاده کنید:


mdscore_get_scores(TableID,ScoreNum);
			
در این کد TableID شناسه جدول و ScoreNum تعداد امتیازی که می خواهید دریافت کنید، می باشد.

برای دریافت نتیجه دریافت امتیازات از ایونت های User 0 تا User 2 استفاده کنید. ایونت User 0 برای زمانی است که خطایی در دریافت امتیازات بوجود آید، ایونت User 1 برای زمانی است که امتیازی در جدول وجود نداشته باشد و ایونت User 2 برای زمانی است که امتیازات با موفقیت دریافت می شوند.

برای نمایش امتیازات از کدهای زیر استفاده کنید:

دریافت اسم کاربر:

mdscore_name(id);
			
بجای id رتبه مورد نظر را وارد کنید. بعنوان مثال برای دریافت اسم رتبه های 1 تا 3 از کدهای زیر استفاده کنید:

mdscore_name(1);
mdscore_name(2);
mdscore_name(3);
			
دریافت امتیاز کاربر:

mdscore_score(id);
			
بجای id رتبه مورد نظر را وارد کنید. بعنوان مثال برای دریافت امتیاز رتبه های 1 تا 3 از کدهای زیر استفاده کنید:

mdscore_score(1);
mdscore_score(2);
mdscore_score(3);
			

دریافت رتبه

برای دریافت رتبه یک کاربر در جدول کد زیر را به کار ببرید:


mdscore_get_rank(TableID,PlayerID);
			
در این کد TableID شناسه جدول و PlayerID شناسه کاربر می باشد که در قسمت ارسال امتیاز آن را وارد کرده اید.

برای دریافت نتیجه دریافت رتبه کاربر از ایونت های User 5 تا User 7 استفاده کنید. ایونت User 5 برای زمانی است که خطایی در دریافت رتبه بوجود آید، ایونت User 6 برای زمانی است اکه کاربر در جدول امتیازی نداشته باشد و ایونت User 7 برای زمانی است که دریافت رتبه با موفقیت انجام شود.

برای نمایش رتبه کاربر از کد زیر استفاده کنید:


mdscore_rank();
			


همین حالا دانلود کنید!

دموی مدیریت

نام کاربری و رمز ورود: demo
در این دمو امکان تغییر نام کاربری، رمز ورود و کد محرمانه وجود ندارد. همچنین نمی توان بازی و جدول نمونه را حذف کرد.


دریافت فایل نسخه 1.2
حجم: 800kb
عضو خبرنامه شوید!