چالش ریاضی!

توی ریاضیدان باید در مدت زمان مشخصی جواب سوال رو بدی. این سوال میتونه جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم باشه!
بازی دو حالت داره:
حالت معمولی: توی این حالت واسه هر سوال ۱۰ ثانیه زمان داری.
حالت زمان: توی این حالت کلا ۱۰۰ ثانیه زمان داری که به هر تعداد سوالی که میتونی جواب بدی!
میتونی حین بازی از آیتم های توقف زمان، امتیاز دوبرابر یا نمایش جواب استفاده کنی ولی هر آیتم فقط ۲۰ ثانیه قابل استفادس!!

رکورد بزن و توی جدول امتیاز ثبتش کن 🙂