افزونه ابزار اندروید برای گیم میکر استودیو

در این افزونه ابزارهای کاربردی اندروید برای گیم میکر استودیو قرار داده شده اند. امکانات کلی افزونه: پیام خروج از بازی با متن دلخواه نمایش Toast نظردهی، صفحه برنامه، برنامه های توسعه دهنده در بازار نظردهی، صفحه برنامه، برنامه های توسعه دهنده در مایکت نظردهی، صفحه برنامه، برنامه های توسعه دهنده در ایران اپس نظردهی،…