افزونه پرداخت درون برنامه تمامی مارکت ها

با استفاده از این افزونه می توانید از پرداخت درون برنامه تمامی مارکتها استفاده کنید. شما باید برای هر مارکت دسترسی خود را در افزونه قرار دهید. لیست مارکت ها: بازار مایکت ایران اپس پارس هاب چارخونه گوگل پلی استور دسترسی های مارکت ها: کافه بازار: com.farsitel.bazaar.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR مایکت: ir.mservices.market.BILLING ایران اپس: ir.tgbs.iranapps.permission.BILLING پارس هاب، چارخونه…

کتابخانه پرداخت درون برنامه تمامی مارکت ها

با استفاده از این کتابخانه می توانید از پرداخت درون برنامه تمامی مارکتها استفاده کنید. این کتابخانه هیچگونه دسترسی به برنامه اضافه نمی کند و شما باید برای هر مارکت دسترسی خود را در ماینفست قرار دهید. لیست مارکت ها: بازار مایکت ایران اپس پارس هاب چارخونه گوگل پلی استور دسترسی های مارکت ها: کافه…