کتابخانه HoldToLoadLayout

کتابخانه HoldToLoadLayout برای ایجاد لودینگ دایره ای به دور ویوی دلخواه خود هنگام لمس آن استفاده می شود. این کتابخانه از کتابخانه جاوای HoldToLoadLayout رپ شده است. برخی امکانات کتابخانه: تغییر رنگ، عرض و شفافیت حاشیه تعیین موقعیت شروع لودینگ تغییر مدت زمان پر شدن تعیین نوع پر شدن فعال/غیرفعال کردن خالی شدن خودکار