کتابخانه MultiChoicesCircleButton

کتابخانه MultiChoicesCircleButton که از کتابخانه جاوای MultiChoicesCircleButton رپ شده است یک باتن چند گزینه ای با ظاهر سه بعدی را ایجاد می کند. برخی امکانات کتابخانه: تعیین فونت، رنگ و اندازه متن تعیین آیکون باتن تعیین شعاع باتن ها تعیین رنگ باتن و سایه تعیین موقعیت باتن ها فعال/غیرفعال سازی انیمیشن تعیین مدت زمان انیمیشن …