کتابخانه WordToSpan

کتابخانه WordToSpan که از کتابخانه جاوای Android-WordToSpan رپ شده است برای ساخت لینک، ایمیل، منشن، تگ و هایلایت کردن متن بصورت خودکار در لیبل استفاده می شود. برخی امکانات کتابخانه: تعیین رنگ لینک، ایمیل، منشن، تگ، شماره تلفن و هایلایت تعیین رنگ پس زمینه هایلایت امکان ساخت Regex سفارشی و تعیین رنگ آن