کتابخانه MaterialTapTargetPrompt

کتابخانه MaterialTapTargetPrompt برای ساخت راهنمای نرم افزار که از کتابخانه جاوای MaterialTapTargetPrompt رپ شده است. برخی امکانات کتابخانه: تعیین فونت متن اصلی و توضیحات تغییر رنگ پس زمینه و قسمت هدف تغییر رنگ متن اصلی و توضیحات تغییر سایز متن اصلی و توضیحات نمایش به مدت تعیین شده درج آیکون به همراه توضیحات تغییر شکل پس زمینه…