کتابخانه MD_VideoView

کتابخانه ای برای پخش فایل های ویدیویی در برنامه شما. برخی امکانات کتابخانه: نمایش ویدیو به صورت تمام صفحه ویو نمایش پراکس بار لود شدن ویدیو کنترل ویدیوی درحال پخش با ایونت های مختلف