کتابخانه QBadgeView

کتابخانه ای برای نمایش نشان (Badge) روی ویوهای مختلف که امکانات زیادی در اختیار شما قرار می دهد. از جمله: تنظیم عدد یا متن نشان تنظیم اندازه، رنگ و فونت متن نشان تنظیم رنگ پس زمینه نشان تنظیم موقعیت نشان با مقادیر x و y تنظیم padding متن نشان تنظیم فعال بودن/نبود درگ کردن نشان…