کتابخانه SwitchButton

یک Switch Button زیبا، کم حجم با قابلیت سفارشی سازی سازگار با اندروید>11 ویژگی ها – بدون نیاز به کتابخانه های اضافی – بدون نیاز به فایل های xml – قابلیت درگ کردن برای switch   MdSwitchButton Author: Milad Mohammadi Version: 1.0 MdSwitchButton Fields: CheckedChange(Checked As Boolean) Methods: BringToFront DesignerCreateView (base As PanelWrapper, lw As…